Beleidsplan

Dalen heeft een springlevende volleybalvereniging met een lange traditie (in 2017 bestonden we 50 jaar!). Onze vereniging weet over het geheel genomen steeds een goede balans te vinden tussen presteren, opleiding en dorpse gezelligheid. Zo ervaren leden dat, zo herinneren oud-leden zich dat, zo werd en wordt het in Dalen herkend en zo staan wij ook bekend bij de volleybalwereld in Noord Nederland.

Dat willen we zeer graag zo houden en uitbouwen. Een goed en door de leden gedragen beleidsplan kan daarbij helpen, dan zijn de uitgangspunten en de doelen van de vereniging voor iedereen – huidige en toekomstige leden en andere betrokkenen – duidelijk. Zo’n koersbepaling moet rijpen om de gewenste rol bij de verdere ontwikkeling te kunnen spelen. Daarom heeft het bestuur ervoor gekozen na een eerste discussie in de afgelopen ledenvergadering een voorlopig beleidsplan vast te stellen en dit de komende periode binnen de vereniging verder te laten groeien

De eerstvolgende ledenvergaderingen zullen wij dit plan ook agenderen, zo blijft het een levend plan, voor ons allemaal de basis voor wat ons betreft nog een heel lange en mooie toekomst als Volleybalvereniging Dalen.

Het bestuur.

Bekijk het beleidsplan hier:Beleidsplan