Beachvolleybal

Beachreglement volleybalvereniging Dalen

Op de beachvelden, gelegen op sportpark ‘t Grootveld in Dalen, kunt u beachvolleyballen, beachvoetballen en beachvoetvolley spelen. Als u gebruik wilt maken van het beachveld in Dalen, dient u zich aan een aantal huisregels te houden.

Beschikbaarheid

De voetbal-, volleybal- en tennisvereniging in Dalen, alsmede externe gebruikers mogen gebruikmaken van de beachvelden.

 • De twee beachvelden zijn beschikbaar van 1 april t/m 30 september.
 • Voetbalvereniging Dalen: op dinsdag en donderdag zijn de velden te reserveren voor leden van de voetbalvereniging (voorrangsregeling).
 • Volleybalvereniging Dalen: op woensdag, vrijdag en zondag zijn de velden te reserveren voor leden van de volleybalvereniging (voorrangsregeling).
 • Tennisvereniging Dalen: leden van de tennisvereniging kunnen altijd velden reserveren indien deze vrij zijn.
 • Op maandag geldt; wie het eerst reserveert kan gebruik maken van het veld.
 • De voorrangsregeling houdt in dat op bovengenoemde dagen de betreffende vereniging voorrang heeft. Leden van de verenigingen die gebruik willen maken van het beachveld, dienen echter altijd het veld te reserveren. Dit dient minimaal 6 uur van tevoren te gebeuren. Daarna is het veld beschikbaar voor de vereniging/gebruiker die het eerst reserveert.
 • Wie gebruik wil maken van het beachveld, maar géén lid is van de voetbal-, volleybal- of tennisvereniging in Dalen kan altijd een veld reserveren, indien de velden 6 uur voor aanvang nog niet gereserveerd zijn. Voor deze teams geldt dat zij € 10,- per veld per uur betalen bij het ophalen van de sleutel. Zij kunnen gebruik maken van de ballen/netten/doelen van de voetbal- en volleybalvereniging in Dalen.

Reserveren

Wil u gebruik maken van de beachvelden ?, stuur dan een mail naar webmaster@volleybaldalen.nl

Reservering annuleren, geef dit tijdig door via het mailadres hierboven.

Als er een beachtoernooi of beachtrainingen georganiseerd worden, is het niet mogelijk velden te reserveren op deze dagen/tijden. Meer informatie hierover vind u op onze Facebook pagina en in onze online agenda.

Sleutel

Om gebruik te maken van onze materialen is er een sleutel nodig voor het materialenhok. Deze kan worden opgehaald in Dalen bij:
– Bart Brummelman (06-12727468).
Na het spelen dient de sleutel weer ingeleverd te worden waar deze is opgehaald.

Achterlaten van de beachvelden

 • Opruimen materialen
  Teams dienen na het gebruiken van de beachvelden de materialen weer op te bergen in het materialenhok en deze weer goed op slot te doen.
 • Afval opruimen
  Ook dienen teams ervoor te zorgen dat het veld (en omliggende) vrijgehouden wordt van afval.
 • Harken van de velden
  Na het gebruik van de beachvelden moeten de velden geharkt worden. Tijdens het spelen wordt het zand namelijk van binnen naar buiten verplaatst, waardoor er in het midden van het veld een “gat” ontstaat. Om het veld weer te egaliseren moet dus het zand van buiten het veld naar het midden worden geharkt. De harken zijn te vinden in het materialenhok.

Schade

Als er sprake is van beschadiging van de beschikbaar gestelde materialen, dient dit gemeld te worden via webmaster@volleybaldalen.nl

Als de materialen bij aankomst beschadigd worden aangetroffen dient dat vóór gebruik te worden gemeld. Gebeurt dit niet, dan wordt de gebruiker verantwoordelijk gehouden voor de schade.

Beschikbare materialen

Op dit moment zijn de volgende sportmaterialen aanwezig in het materialenhok:
– 2 beachvolleybalnetten + belijning + antennes;
– 10 beachvolleyballen;
– ballenpomp;

Opzetten beachvolleybalnetten

Zorg ervoor dat u het beachvolleybalnet op de juiste manier opzet, dit om schade te voorkomen. In elke beachvolleybaltas zit een handleiding hoe het net op de juiste manier opgezet moet worden. Voornamelijk belangrijk is, dat de spanbanden bovenaan de palen bevestigd worden en niet halverwege de palen. Gebeurt dit wel, dan worden de palen krom getrokken en zullen ze onbruikbaar worden. Alleen door de spanbanden bovenaan de palen te bevestigen, kan het net goed strak gespannen worden en kunt u er optimaal gebruik van maken.

Onderhoudsmaterialen

– 2 harken

Bereikbaarheid van de Beach commissie
EC@volleybaldalen.nl