Vertrouwenspersonen

Koos Vos

Hallo leden van de Volleybalvereniging Dalen,

Tijdens de algemene ledenvergadering van 17 oktober 2017 ben ik benoemd tot vertrouwenspersoon voor de leden van de vereniging, nadat ik had aangegeven dat ik daarvoor beschikbaar was.

Even een paar dingen over mijzelf.
Mijn naam is Koos Vos. Ik kom niet van buiten de vereniging, maar sta er eigenlijk midden in. Mijn werkzame leven heeft zich voor het grootste deel afgespeeld in het voortgezet onderwijs. Vooral het optreden als mentor van een klas benadert volgens mij het best de rol van vertrouwenspersoon. En al die jaren ben ik in die rol werkzaam geweest. Inmiddels ben ik al weer een aantal jaren gepensioneerd en daarbij is mijn aanspreektitel veranderd van “meneer” in “Koos”, wel zo gemakkelijk als er over problemen gesproken wordt. Als leraar gaf ik een vak waarvan sommige oud-leerlingen nu nog koude rillingen krijgen. Een aantal van hen woont ook in Dalen en is zelfs bekend als jullie ouders of grootouders.

Wat kan ik doen? Een luisterend oor bieden, en het verzorgen van eerste opvang van leden die hulp en advies nodig zijn als er sprake is van ongewenst gedrag. Wat daarmee bedoeld wordt hoef ik mensen die het nieuws een beetje volgen denk ik niet uit te leggen. Ik ben wel van mening dat je dit ongewenst gedrag niet hoeft te beperken tot ongewenst seksueel gedrag, maar dat het evengoed kan voorkomen dat je op een heel ander terrein in het gedrang kunt komen. Als we dat samen het beste vinden kunnen we zulke klachten misschien wel onderhands (informeel) afhandelen. Daar moeten we het dan samen over hebben.

Mijn taak als vertrouwenspersoon kun je kortweg omschrijven als:

  • Het in behandeling nemen van problemen van leden van de volleybalvereniging met betrekking tot ongewenst gedrag. Hieronder wordt verstaan; het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Te trachten de meest wenselijke en haalbare oplossing te vinden. Zo nodig door als bemiddelaar op te treden, of door er één in te schakelen. Of door te verwijzen naar een externe instantie. Dit alles uitsluitend met instemming van de betrokkene.
  • Het desgewenst begeleiden, indien het lid de zaak aan de orde wil stellen bij de vereniging(bestuur).
  • Bij geruchten van klachten; onderzoeken of deze klachten werkelijk bestaan. Als zich een probleem of een klacht voordoet dan is daarover altijd een gesprek – onder 4 ogen – noodzakelijk.

Om een afspraak te maken is mijn e-mailadres of mijn telefoonnummer beschikbaar: jvos7212@gmail.com of 0524-551618 (ik heb voicemail).

Rolien Meijerink

Ik ben Rolien Meijerink en ben gevraagd om naast Koos Vos ook vertrouwenspersoon van de vereniging te worden. Het is fijn om een man en een vrouw als vertrouwenspersoon te hebben binnen de vereniging en de meesten kennen mij wel. Ik ben al een aantal jaren lid van de vereniging en heb verschillende dingen gedaan, zoals TC-lid, JC-lid, coach, trainer en scheidsrechter. Ik volleybal sinds dit seizoen in dames 3.

Ik hoop dat jullie mij nooit nodig zullen hebben, maar mocht dit wel het geval zijn, ben ik regelmatig te vinden in de sporthal of te bereiken via email rolienmeijerink@hotmail.com en telefonisch 06-48310119.

Groet Rolien

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van leden. Er is een geheimhoudingsplicht!