Vertrouwenspersonen

Marissa Pol

Lisanne Karstenberg

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van leden. Er is een geheimhoudingsplicht!