Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

  • 13 oktober 2021
Beste (ouders van) leden,

A.s. dinsdag 26 oktober hebben wij onze Algemene Ledenvergadering, 20:00u bij de Baander. We nodigen iedereen van harte uit!

De onderstaande stukken voor de ALV zijn gemaild, mocht je die niet hebben ontvangen, mail dan naar secretariaat@volleybaldalen.nl.

– de agenda
– de notulen van de vorige ALV
Het jaarverslag volgt z.s.m.

We blikken kort terug op afgelopen jaar, en kijken vooruit naar komend seizoen. Én we sluiten af met een drankje.
Dus komt allen voor een gezellige avond!