Inschrijfformulier Volleybalvereniging Dalen

  Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van de Volleybalvereniging Dalen.

  Incassant-ID: NL83ZZZ400460800001
  Naam: Volleybalvereniging Dalen
  Adres: p/a Haya van Somerenstraat 33
  Postcode en plaats: 7741 ZH Coevorden
  IBAN-nummer: NL63 RABO 03126.53.298

  Sepa machtiging
  • Ondergetekende machtigt de ontvanger om het desbetreffende contributiebedrag van zijn/haar rekening af te schrijven: Reden: contributie en bondscontributie.
  • De contributie wordt rond de 15e van elke maand automatisch van uw IBAN-nummer afgeschreven.
  • De 1e helft van de bondscontributie wordt bij automatische incasso in oktober afgeschreven van uw IBAN-nummer en de 2e helft wordt in januari afgeschreven.

  Contributie en respectievelijk bondscontributie:
  Senioren (1x p/w training) €16,20 - €80,00 (2x p/w training) €19,20 - €80,00
  Jeugd (1x p/w training) €13,18 - €50,00 (2x p/w training) €14,18 - €50,00
  Recreanten €13,86 - €15,00
  Mini €10,94 - €20,00
  Mini jeugdcompetitie 1x training - €10,94 - €50,00
  Mini jeugdcompetitie 2x training - €11,94 - €50,00

  LET OP: Ingeval bovengetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.

  Toestemmingsverklaring gegevensgebruik
  Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op internet, social media, apps plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.


  Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangekruiste en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

  LET OP: Ingeval bovengetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.

  Bedankt voor uw/je inschrijving en welkom bij onze club!