ALV dinsdag 16 oktober, incl. pubquiz; kom je ook?

  • 7 oktober 2018

Beste leden,

Dinsdag 16 oktober ’18 staat de Algemene Ledenvergadering gepland. Aanvang 20:00u in de Baander.

Zie bijgevoegd:
– de agenda
– de notulen van de vorige ALV
– het concept jaarverslag
– concept beleidsplan

2018-10-16.Agenda ALV volleybal Dalen

2017-10-17.Notulen algemene ledenvergadering 2017

2018-10-16.Jaarverslag volleybalvereniging Dalen seizoen 2017-2018

2018-2019.Concept beleidsplan volleybalverenging Dalen

Afsluitend houden we een volleybal-gerelateerde pubquiz!

Groeten van het bestuur