Vele handen maken licht werk

  • 4 maart 2017

Een oproep voor iedereen die een steentje bij wil dragen aan onze prachtige vereniging. Leden, oud leden, ouders/familie van of gewoon sport/volleyballiefhebbers.

Lidmaatschap van volleybal is zoals bekend een actief gebeuren, niet alleen spelen en trainen de leden, iedereen heeft daarnaast ‘plichten’ als tellen, scheidsrechteren, kantinedienst, rijden bij uitwedstrijden etc. Als bestuur realiseren wij ons dit, allemaal activiteiten zonder welk een volleybalvereniging niet kan bestaan….

En daarnaast, (vaak voor de meeste leden en hun omgeving minder zichtbaar, maar het gebeurt wel) is er nog een fors aantal mensen binnen de vereniging dat allerlei taken op zich heeft genomen, zonder welk onze vereniging ook niet zou kunnen bestaan.

Vrijwilligers taken

Zo hebben wij binnen volleybalvereniging Dalen op dit moment bijvoorbeeld
– een wedstrijdcommisariaat, regelt alle formaliteiten met de bond, scheidsrechters en tegenstanders, zaalhuur etc.
– een commissie die zich bezig houdt met trainingstijden, teamindeling, aanstellen van trainers en teamleiders  etc. (‘technische commissie’)
– een soort technische dienst, die zorgt dat alle spelmaterialen ook doen wat ze moeten doen
– een evenementencommissie, allerlei evenementen vooral voor de jeugd
– een commissie die zich bezig houdt met de kleding en werving van donateurs en sponsors en andere vormen van geldwerving, om de contributie voor leden binnen de perken te kunnen houden
– een beachcommissie, om ervoor te zorgen dat we ook goed gebruik kunnen maken van onze beachvelden
– een vertrouwenspersoon om eventuele misstanden rond integriteit te kunnen melden en bespreken
– een commissie die het 50-jarig (!) lustrum voorbereid, zoals dat begin volgend seizoen zal worden gevierd
– mensen die tijdens de wedstrijden zaaldiensten draaien
– en een bestuur, dat zijn best doet om alles in samenhang goed te laten lopen, dat alles financieel past, dat er ledenvergaderingen zijn etc.

Ruim 30 personen zorgen (allemaal vrijwillig) dat dit alles ook daadwerkelijk elk jaar weer gestalte krijgt, en dat we samen met de spelende en recreërende leden, en kinderen, ouders, grootouders en andere betrokkenen al bijna 50 jaar de (leuke) vereniging zijn die we zijn.

De bovengenoemde personen spelen hun rol overwegend met plezier, het is ook vaak leuk en gezellig om wat in verenigingsverband te doen! Tegelijk echter merken we wel dat deze ‘extra activiteiten’ de betrokken mensen al met al ook veel tijd kosten. En velen doen hun dingen ook al jaren. Het zou daarom echt fijn zijn als we wat meer leden of mensen uit hun omgeving bereid zouden vinden om ook wat extra dingen te doen om de vereniging ook in de toekomst draaiend te houden.

ons verzoek is dan ook om bij jezelf of in je omgeving na te gaan of jij, een ouder/familie of andere naaste bereid zou zijn een kleine of grotere rol binnen volleybalvereniging Dalen op zich te nemen.

Als dat zo is, geef dat dan graag aan via het secretariaat of bij een van de bestuursleden (zie onder) dan gaan we daarover vervolgens zeer graag met je in gesprek!

Ook bijv. als je best iets zou willen doen, maar je daar niet meer dan twee uur per maand aan zou willen besteden, kun je zinvolle dingen doen voor de vereniging!!

Wat zou je zoal kunnen doen?

Als bestuur hebben wij een eerste inventarisatie gemaakt van wat voor soort dingen we aan denken, hieronder een aantal voorbeelden:

– bij thuiswedstrijden voor een aantal uur kantinediensten draaien
– bij thuiswedstrijden kantine afsluiten rond 21.00 uur
– bij thuiswedstrijden voor een aantal uur als zaaldienst optreden
– het balbeheer van de volleyballen op je nemen, of andere materiaal-klussen
– opstellen, uitzetten en rapporteren van de jaarlijkse digitale enquete onder leden
– een van de genoemde commissies versterken
– enkele keren per jaar helpen de beachvelden te onderhouden
– bijdragen aan de organisatie van evenementen, bv tijdens het lustrum of de jaarlijkse stroopwafelactie
– wedstrijdverslagen schrijven voor de site of (van de eerste teams) voor Coevorden huis-aan-huis.
– daarnaast nemen het komende jaar in elk geval enkele personen afscheid uit de de technische commissie, de evenementencommissie en het bestuur,
– voorts zou in onze beleving een ‘coördinator vrijwilligers’ een grote toegevoegde waarde hebben binnen onze vereniging
– voor personen die verder willen als trainer of scheidsrechter hebben we binnen de vereniging overigens waar nodig opleidingsmogelijkheden

We hopen van harte dat jullie bij je zelf en in je omgeving wilt kijken en laat ons zeker weten als er belangstelling is.
Dat kan door te antwoorden het secretariaat te mailen of om één van de bestuursleden te bellen of te appen.

Vriendelijke groet

Bestuur Volleybalvereniging Dalen

Eline van Dieen               (06-54234950)
Patrick Jongman            (06-42536378)
Marco Naaijer                 (06-44432927)
Marissa Arends-Pol       (06-25256620)
RIchard Renkema           (06-15853730)
Gert Jan Rotman            (06-30977405)
Jan van Selm                   (06-50507770)